Visie

Visie

Jenaplan is een sociaal pedagogisch en didactisch concept waarin het welzijn van het kind centraal staat, zodat het kind zo goed mogelijk kan leren. Als school willen wij een bijdrage leveren aan een menselijke samenleving, waarin kinderen en volwassenen zichzelf  zowel vrij als verantwoordelijk gedragen en zich daarbij inzetten voor zichzelf en de ander.

 

Onze school is een leef- en werkgemeenschap waar kinderen worden gestimuleerd om goede prestaties te leveren. Wereldoriëntatie vormt het hart van ons onderwijs. Aan de hand van projecten krijgen kinderen de verschillende vakgebieden geïntegreerd aangeboden. Hierdoor krijgt het geleerde meer betekenis en kunnen kinderen het beter onthouden. Kinderen zijn meer betrokken en gaan met plezier naar school. 

 

Ons streven is dat elk kind aan het eind van de basisschool naar dat voortgezet onderwijs gaat dat het best bij hem of haar past. Hierbij houden we rekening met mogelijkheden, interesses en gevoel van welzijn. We willen uit elk kind halen wat er in zit. Elk kind is uniek.