Leerplicht

Leerplicht

Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 jaar is geworden.

 

Vrijstelling tot 6 jaar

Is uw kind nog geen 6 jaar, dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden. Deze vrijstelling kan uitgebreid worden naar maximaal 10 uur. Voor de extra 5 uur hebt u speciale toestemming van de directeur nodig. Deze vrijstelling is alléén bedoeld om te voorkomen dat uw kind overbelast wordt.

 

Leerplichtambtenaren

De leerplichtambtenaren voor de scholen van Surplus zijn:

Anja Dekker:             0224-210796     anja.dekker@schagen.nl

Jethro Jacobs:          0224-210796     jethro.jacobs@schagen.nl

Ineke Helsdingen:     0224-210783     ineke.helsdingen@schagen.nl 

Karin Unkel:              0224-240791     karin.unkel@schagen.nl