Wetten en regels

Wetten en regels

Op onze school gelden regels, zoals op elke school. Sommige zijn bepaald door de overheid of het schoolbestuur Surplus, andere regels zijn schoolspecifiek. Via het menu en de links hieronder vindt u informatie over de regels van praktische aard. Over de gedragregels op school kunt u meer vinden op de pagina over sociale veiligheid.