Ouderraad

Ouderraad

Onze enthousiaste ouderraad organiseert en helpt bij de uitvoering van allerlei activiteiten, zoals Sint Nicolaasfeest, kerstfeest, klussendag, eindfeest, schoolvoetbaltoernooi,de avondvierdaagse. Het kan gebeuren dat daarbij dan weer de hulp van andere ouders wordt ingeroepen. Daarnaast beheert de ouderraad de kas van de ouderraad. De leden van de ouderraad zijn:

 

  • Carla Dekkers (voorzitter)
  • Marlon Koolen (Penningmeester)
  • Marleen Walrave
  • Nancy Koning
  • Marion de Haan
  • Nikol Bohmova

 

De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de school. Mededelingen van de ouderraad worden door middel van Het Zilvermeeuwtje bekendgemaakt of opgehangen bij de ingangen van de school. De verkiezing van nieuwe leden van de ouderraad vindt plaats tijdens de jaarlijkse ouderavond.

 

Vergaderdata OR schooljaar 2018-2019

De eerste vergadering van het schooljaar is samen met de MR van de school.

Dinsdag 11 september 2018 18:00 uur
Dinsdag 6 november 2018 19:30 uur
Dinsdag 11 december 2018 19:30 uur
Dinsdag 26 februari 2019 19:30 uur
Dinsdag 9 april 2019 19:30 uur
Dinsdag 4 juni 2019 19:30 uur