Rol van de ouders

Rol van de ouders

De betrokkenheid van de ouders bij onze school is groot. Dit is een belangrijk onderdeel van het Jenaplanconcept. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat onderwijs en opvoeding in balans zijn. Wij verwachten van u als ouder dat u in het belang van uw kind informatie, die voor de school relevant is, doorgeeft. De leerkracht kan dan met meer kennis van zaken uw kind begeleiden. Ook met betrekking tot het onderwijs is het goed om te weten wat er onder de ouders leeft. Andersom zullen de leerkrachten u informeren over uw kind en over het onderwijs. Daarom hechten wij veel aan een goede communicatie tussen ouders en de school.

 

Daarnaast heeft de school de algemene hulp van de ouders hard nodig heeft. Niet alleen voor hand en spandiensten tijdens festiviteiten en speciale gelegenheden, maar soms ook met betrekking tot onderwijsactiviteiten en sportactiviteiten. Ouders zijn de school tot steun.

 

Tot slot zetelen ouders in de ouderraad en medezeggenschapsraad.