Lunchen op school

Lunchen op school

Onze school werkt met een continuerooster (klik hier voor de schooltijden). Dit betekent dat de groepsleerkracht samen eet met de kinderen en dat er geen 'tussenschoolse opvang / overblijf' is.

Alle kinderen van groep drie tot en met acht gebruiken dagelijks hun lunch op school. De kinderen van groep een en twee op de drie lange dagen. Het samen lunchen is een onderdeel van de schooltijd, maar wordt niet meegeteld als onderwijstijd. De kinderen nemen zelf een lunchpakket mee en het drinken wordt door de school verzorgd. De groepsleiders eten samen met de kinderen. Zij houden zo de hele dag het contact met de kinderen vast. Na het eten worden de kinderen van de midden- en bovenbouw weer in de gelegenheid gesteld om naar buiten te gaan, waar - net als in de ochtendpauze - groepsleiders aanwezig zijn om toezicht te houden. De kinderen van de onderbouw blijven bij hun eigen leerkracht en hebben aparte pauzetijden