Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

De GGD, uw kind en de school 

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen; uit 

voorzorg. Wij nodigen kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer 

uit voor een onderzoek om mogelijke problemen in het opgroeien te signaleren. 

Indien wij problemen op het spoor komen, helpen wij u de juiste weg te bewandelen. 

Als u zelf vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw 

kind, kunt u een extra onderzoek of gesprek met de jeugdarts of 

jeugdverpleegkundige aanvragen. 

 

5-6 jarige kinderen 

Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door 

de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, 

oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling. 

 

10-11 jarige kinderen 

Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een 

onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere 

gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met 

leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind 

en/of de opvoeding. 

 

Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte 

en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten 

hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. 

 

Overleg op scholen 

Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen waar zorgen 

over zijn, worden besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, 

wordt u daarvan op de hoogte gesteld door de school. 

 

Projecten 

De GGD ondersteunt scholen in het uitvoeren van projecten die betrekking 

hebben op gezondheid. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding, beweging, roken, 

alcoholgebruik, seksualiteit en relaties. 

 

GGD en Samenwerken 

De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid 

en de ontwikkeling van kinderen. 

 

Hiermee onderstrepen wij ons motto: 

 

Samen werken aan gezond leven