Groepen

Groepen

Onze school heeft 5 stamgroepen. 

In deze stamgroepen zitten kinderen van diverse leeftijden en ontwikkelingsniveaus in tafelgroepen. 

De onderbouw bestaat uit kinderen van groep 1 en 2.

In de middenbouw bestaat uit kinderen van groep 3,4,5.

In de bovenbouw bestaat uit kinderen van groep 6,7,8.

 

Film stamgroepen

 

Het is een bewuste keus van de school en van het Jenaplanonderwijs om onderwijs te geven in groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten. Het omgaan met verschillen krijgt veel aandacht. Mensen zijn verschillend in leeftijd en levenservaring, ze hebben een verschillende achtergrond en hebben verschillende culturen, levensbeschouwingen, opvattingen, talenten, interesses en mogelijkheden. 

Voor kinderen geldt nog in het bijzonder dat er verschillen in ontwikkeling zijn. Het is goed dat er zoveel verschillen zijn. Dan kun je van elkaar leren. 

Op onze school wordt de kinderen geleerd op een rechtvaardige en vreedzame manier met verschillen om te gaan. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn hierbij belangrijke waarden. 

Kinderen leren in de stamgroep ook verschillende mogelijkheden van zichzelf kennen, het ene jaar als jongste in een groep, het andere jaar als middelste of oudste. Dat is een bijzondere en waardevolle ervaring, die aanvulling betekent op wat het kind thuis meemaakt. De groepsleiders helpt de kinderen bij dit ingewikkelde proces.