Onze school

Onze school

 

Welkom op de website van openbare basisschool De Zilvermeeuw!

 

De Zilvermeeuw is een Jenaplanschool. Wij schetsen hieronder in het kort wat dit betekent.

 

  • Jenaplan is een pedagogisch onderwijsconcept. Opvoeden is in eerste instantie de taak van de ouders, maar de school helpt daar actief in mee. 
  • Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens kringgesprekken is er aandacht voor elkaar. Kinderen leren meningen formuleren, gedachten onder woorden te brengen en gevoelens te uiten. Ook ontwikkelen ze een goede luisterhouding. De kring is een terugkerend organisatievorm, zij vindt meerdere keren per dag plaats met verschillende doelen. 
  • Onze school werkt met stamgroepen. Een stamgroep bestaat uit twee of drie leeftijdsgroepen. Elk kind ervaart wat het is om jongste, middelste of oudste te zijn. Dit is zowel goed voor de ontwikkeling op het sociaal-emotionele vlak als op het onderwijsinhoudelijke vlak.
  • Gesprek, spel, werk en viering zijn de vier basisactiviteiten die terugkomen in ons ritmisch weekplan. 

 

Via deze link kunt u een inschrijfformulier downloaden.