Volgen van de ontwikkeling

Volgen van de ontwikkeling

Op De Zilvermeeuw is er heel veel aandacht voor de verschillen tussen kinderen. Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door. En daar houden wij rekening mee.

Ook hebben we veel aandacht voor de verschillen tussen kinderen op andere gebieden zoals: gedrag, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling omdat welbevinden het zelfvertrouwen van de kinderen bevordert wat een voorwaarde is om tot goede leerprestaties te komen. 

 

Omdat we inspelen op de individuele onderwijsbehoeften van ieder kind, volgen en documenteren we de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig. Hoe we dat doen, leest u hieronder.

 

Wilt u weten wat we doen als uw kind extra zorg nodig heeft? Lees dan het hoofdstuk over specifieke zorg.

 


 •  
  Kindbespreking als specifieke zorg nodig is
  Als het niet lukt om - volgens de groepsoverzichten succesvol tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van een kind, gaan de leerkrachten in gesprek met elkaar en wordt het kind tijdens e...
  lees verder
 •  
  Overgaan naar de volgende bouw of nog niet
  Op het einde van de onder-, midden- en bovenbouw maakt een kind de overstap naar de volgende bouw of naar het voortgezet onderwijs. In de afweging of een kind succesvol de overstap kan maken, word...
  lees verder
 •  
  Groepsoverzichten
  In elke midden- en bovenbouwgroepen wordt tweemaal per jaar groepsoverzichten en groepsplannen gemaakt over lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde. In de groepsoverzichten staan kor...
  lees verder
 •  
  Groepsplannen
  Na het maken van een groepsoverzicht, wordt het groepsplan opgesteld waarin vermeld staat: • De doelen voor het komende halfjaar. • Welke leerstof wordt ingezet. • Ho...
  lees verder
 • 1 2
  Laatste