Veelzijdig leren

Veelzijdig leren

Het is belangrijk dat kinderen leren lezen, schrijven, taal en rekenen. Dat ze wereldoriëntatie krijgen en leren samenwerken, leren communiceren in diverse situaties, leren uitdrukking geven aan gevoelens, zorgdragen voor het eigen werk en de omgeving, leren keuzes maken en als kinderen ouder zijn: een planning leren maken. Door de afwisselende werkvormen en activiteiten, krijgen kinderen gelegenheid zich daarin te bekwamen. 

Om die veelzijdige ontwikkeling van de kinderen te volgen, hebben zij allemaal een kinddossiers waarin staat hoe de ontwikkeling verloopt en welke vorderingen het op de verschillende gebieden heeft gemaakt. Lees meer over de wijze waarop wij de leerlingen volgen.