Specifieke zorg

Specifieke zorg

Wanneer het niet lukt om succesvol tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van een kind, gaan de leerkrachten in gesprek met elkaar en met de ouders. Er wordt bekeken hoe we het kind kunnen helpen  met een specifieke aanpak, extra voorzieningen en/of hulp van externe deskundigen. 

De (specifieke) zorg wordt gecoördineerd door de intern begeleider/orthopedagoog en de schoolleiding, maar de leerkrachten zijn altijd de eerst verantwoordelijken voor de begeleiding van de kinderen van de eigen groep. Zij zijn immers dagelijks bij het kind en hebben het volledige zicht op de ontwikkeling van het kind en de daaruit voortvloeiende onderwijsaanpassingen zodat alle kinderen op hun niveau succesvol kunnen zijn. 

 

 


 •  
  Externe deskundigen
  Bij het samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland kunnen we aankloppen voor leerkrachtondersteuning bij de gerichte hulp aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Het samenwerkingsverband stelt d...
  lees verder
 •  
  Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
  De school probeert kinderen met specifieke behoeften zolang mogelijk op school te houden. Ondanks alle inspanningen van alle partijen kan het gebeuren dat de school een kind niet verder kan helpen...
  lees verder
 •  
  Logopedie
  Bij sommige kinderen verloopt de spraaktaalontwikkeling niet zonder problemen en is logopedie nodig. Via de zorgverzekeraar kan dit worden geregeld. Wij adviseren u om zelf contact op te nemen met...
  lees verder
 •  
  De (zeer) moeilijk lerende kinderen
  Een aparte aandacht is op zijn plaats voor de (zeer) moeilijk lerende kinderen. Voor deze kinderen worden de einddoelen van een bouw en van de hele basisschool lager gesteld. Dit gebeurt in voortd...
  lees verder
 • 1