Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Door ons schoolbestuur Surplus zijn een aantal kaders vastgesteld met betrekking tot sociale veiligheid. Zoals gedragregels voor leerkrachten, het calamiteitenprotocol, het protocol sociale veiligheid. Ze zijn gericht op alle partijen: kinderen, ouders en leerkrachten. Deze stukken liggen ter inzage op school.
 
Gedragregels op school
Wat de gedragregels in de dagelijkse omgang met elkaar betreft, gaan we uit van het idee dat leerkrachten, kinderen en ouders samen het leefklimaat bewaken. Ieder draagt zijn of haar steentje bij aan een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. In elke groep worden, tijdens een groepsbespreking, regels en afspraken over de omgang met elkaar besproken en hoe je met elkaar verantwoordelijkheid draagt voor een goede sfeer. In elke groep wordt gewerkt aan de basisvaardigheden voor het juiste luistergedrag, gespreksvaardigheden, omgangsvaardigheden en een sociocratische besluitvorming over afgebakende onderwerpen waarover de kinderen mee mogen spreken.
 
Wat de gedragregels in de dagelijkse omgang met elkaar betreft, gaan we uit van het idee dat leerkrachten, kinderen en ouders samen het leefklimaat bewaken. Ieder draagt zijn of haar steentje bij aan een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. In elke groep worden, tijdens een groepsbespreking, regels en afspraken over de omgang met elkaar besproken en hoe je met elkaar verantwoordelijkheid draagt voor een goede sfeer. In elke groep wordt gewerkt aan de basisvaardigheden voor het juiste luistergedrag, gespreksvaardigheden, omgangsvaardigheden en een sociocratische besluitvorming over afgebakende onderwerpen waarover de kinderen mee mogen spreken.
 
In de leskist Samenleven moet je leren zitten programma’s en materialen voor alle groepen ter ondersteuning van sociale vaardigheden.
 
Rots en water
Een van de leerkrachten is opgeleid om de weerbaarheidtraining Rots en Water te geven en voert dit programma uit met kinderen uit verschillende groepen.