Resultaten

Resultaten


 •  
  Cohortonderzoek
  Naast het volgen van de individuele ontwikkelingen van de kinderen willen wij ook de schoolontwikkeling volgen. Daarom doen wij mee met het langlopende cohortonderzoek COOL 5-18, uitgevoerd door h...
  lees verder
 •  
  Uitstroom voortgezet onderwijs
  Met alle scholen van voortgezet onderwijs onderhouden wij een nauw contact over de kinderen en over wat wij van elkaar verwachten. Wij worden op de hoogte gehouden van de resultaten van de kindere...
  lees verder
 •  
  Onderzoek welbevinden, zelfvertrouwen en motivatie
  De kinderen werden op drie punten bevraagd en vulden zelf de vragenlijsten in.  1. Schoolwelbevinden is de mate waarin een kind zich goed en veilig voelt met de andere kinderen in de gro...
  lees verder
 •  
  Inspectieonderzoek
  De school moet naar inspectie en ouders toe de eindopbrengsten verantwoorden. Wij hebben dit voor 2012 aan de hand van de middentoetsen achtstejaars gedaan op het gebied van rekenen en begrijpend ...
  lees verder
 • 1