Naar het voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs

Voor de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, zullen tussen de herfst- en kerstvakantie de eerste oriënterende gesprekken met de ouders plaatsvinden. De leerkracht komt dan op huisbezoek. Doel van het gesprek is om samen tot een passende vorm van voortgezet onderwijs te komen. Tijdens dit gesprek wordt ook de uitslag van de NIO toets besproken. In februari wordt het laatste rapport gemaakt en besproken met de ouders. Daarna wordt een definitieve keuze gemaakt voor het vervolgonderwijsaanmeldingsformulieren en onderwijskundige rapporten worden door de groepsleerkrachten ingevuld en verzonden naar de scholen voor voortgezet onderwijs. De kinderen bezoeken de open dagen van deze scholen. De brugklascoördinatoren hebben een gesprek met de leerkrachten over de kinderen. Van de scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen wij de resultaten van de kinderen.
Onze school neemt tijdens de één na laatste week van het schooljaar afscheid van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.