Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV)
terug

Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV)


Het jenaplanonderwijs werkt vanuit twintig basisprincipes die het kader en de speelruimte aangeven voor de ontwikkeling van jenaplanscholen. Op basis van de basisprincipes zijn er zes kwaliteitskenmerken van een jenaplanschool geformuleerd, waarmee de pedagogische kwaliteit kan worden gewaarborgd.  De Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) heeft twaalf ‘kernkwalliteiten Jenaplan’ vastgesteld. Deze zijn –samen met de basisprincipes en kwaliteitskenmerken- leidend en richtinggevend voor jenaplanscholen om de school als leef en werkgemeenschap te ontwikkelen en zich te laten kwalificeren als een door de NJPV erkende jenaplanschool. De Zilvermeeuw is een erkende jenaplanschool.  De basisprincipes en kernkwaliteiten liggen ter inzage op school.