Jenaplanonderwijs

Jenaplanonderwijs

Jenaplanonderwijs is een van de pedagogische richtingen in ons land. Het werd vanaf het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkeld door Peter Petersen en zijn medewerkers in Jena. In het jenaplanonderwijs is leren een veelzijdig gebeuren. Wereldoriëntatie, sociale vorming,  emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van  creativiteit zijn daarbij belangrijke elementen. Het onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij de beleving, interesses en mogelijkheden van kinderen en houdt rekening met verschillen tussen de kinderen.