Hoe leert uw kind?

Hoe leert uw kind?

Kinderen leren niet alleen het beste met pen en papier, uit boeken, of zittend achter de computer. Ze leren op meer manieren. Op een jenaplanschool onderscheiden we  vier basisactiviteiten waarin kinderen leven en leren: gesprek, werk, spel en viering. Ze worden pedagogische situaties genoemd. In een vast ritme wisselen ze elkaar af en zijn ze vastgelegd in het weekplan.

 

 


 •  
  Ritmisch weekplan
  Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben kinderen structuur en veiligheid nodig. Door middel van een ritmisch weekplan bieden wij kinderen structuur. Gedurende de hele week zijn er vaste werkwijz...
  lees verder
 •  
  Vieren
  Vieren is niet alleen maar feesten. Door samen te vieren, leren kinderen en volwassenen te delen. Delen wat individuele kinderen bezighoudt, delen wat de groep bezighoudt, delen van gevoelens en d...
  lees verder
 •  
  Spelen
  Spelen is ook leren. Niet alleen voor jonge kinderen. Al spelend leren kinderen rekening te houden met elkaar. Ook maken kinderen door middel van spel iets wat ze hebben meegemaakt tot iets van zi...
  lees verder
 •  
  Werk
  Onder werk verstaan we het uitvoeren van activiteiten die te maken hebben met het zich eigen maken van kennis, vaardigheden en technieken. In het werk onderscheiden wij: 1. De instructiemomen...
  lees verder
 • 1 2
  Laatste