De stamgroep

De stamgroep

Voor kinderen geldt dat er verschillen in ontwikkeling zijn. Het is goed dat er zoveel verschillen zijn. Dan kun je van elkaar leren. In school gaat dit makkelijker in groepen waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten. Daarom hebben we stamgroepen in plaats van jaarklassen. We werken met onder- midden- en bovenbouwgroepen. Elke stamgroep heeft een vaste samenstelling en eigen leerkrachten.

 

Kinderen leren in de stamgroep ook verschillende mogelijkheden van zichzelf kennen, het ene jaar als jongste in een groep, het andere jaar als middelste of oudste. Dat is een bijzondere en waardevolle ervaring, die een aanvulling betekent op wat een kind thuis meemaakt. De groepsleerkracht helpt de kinderen bij dit ingewikkelde leerproces.