Onderwijs aan het jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind

De jonge kinderen zijn de kinderen van groep een tot en met vier. Op onze school zitten zij in de stamgroepen van de onder- en de middenbouw. Groep een en twee in de onderbouw en groep drie en vier, samen met groep vijf, in de middenbouw. 

 

De leerkrachten bespreken met elkaar de overdracht van de onder- naar de middenbouw. De ontwikkeling van de kinderen wordt, net zoals in de andere bouwen,  bijgehouden in groepsoverzichten en in individuele kinddossiers.

 

Wilt u meer weten over hoe het gaat als uw kind voor het eerst naar school komt, klik dan hier.

 

 


 •  
  Late leerling - naar groep drie of nog niet
  Late leerlingen zijn de kinderen die geboren zijn tussen 1 oktober en 31 december en bijna drie jaar in de onderbouw kunnen zitten. Voor de meeste kinderen is dit goed. Zij zijn dan sterker als ze...
  lees verder
 •  
  Buiten spelen
  Als het weer het toelaat spelen de kinderen dagelijks buiten. De leerkracht van de onderbouw blijft bij de kinderen. Zij doet dus niet mee met het rouleersysteem van de pleinwacht tijdens de pauze...
  lees verder
 •  
  Bewegingsonderwijs
  Wanneer niet buiten gespeeld kan worden, krijgen de kleuters bewegingsonderwijs in de speelzaal. Spelen op blote voeten vergroot de besmetting op voetinfecties zoals voetwratten en voetschimmels. ...
  lees verder
 •  
  Het jonge kind in de middenbouw
  In de middenbouw (de derde- en vierdejaars) wordt bij het schrijf-, lees-, taal-, spelling- en rekenonderwijs uitgegaan van de instructiebehoeften van kinderen. Het aanbod en de basisinstructie is...
  lees verder
 • 1 2
  Laatste