Ons onderwijs

Ons onderwijs

Onder het blauwe menu van deze website vindt u de teksten uit onze schoolgids. 

De menu-items geven informatie voor het schooljaar 2013 - 2014. Het gaat daarbij niet alleen om organisatorische zaken, maar ook om inhoudelijke. Zo kunt u iets lezen over het Jenaplanonderwijs, de passende zorg voor elk kind en wat u als ouder/verzorger van onze school kunt verwachten. 
Het onderwijs op school is voortdurend in ontwikkeling en met elkaar spreken we jaarlijks af welke onderwerpen en verbeterpunten extra aandacht verdienen. Overal waar 'ouders' staat kunt u ook 'verzorgers' lezen.


Een papieren schoolgids wordt jaarlijks uitgereikt aan alle ouders in het begin van het schooljaar of bij inschrijving van nieuwe kinderen. Wilt u graag een papieren exemplaar, dan is deze te verkrijgen bij de schoolleiding. 
 
Wij wensen u en uw kinderen een fijn schooljaar!