Ouderbijdrage 2017-2018

Ouderbijdrage 2017-2018

Onderbouw Middenbouw Bovenbouw
Ouderbijdrage 20,00 20,00   20,00
Lunchbijdrag/overblijfkosten 34,50 34,50   34,50
Kamp/schoolreisjes 15,00 22,00   75,00
Totaal 69,50 76,50 129,50