Oud Papier

Oud Papier

Elk schooljaar halen ouders/verzorgers van de kinderen van de Zilvermeeuw en de Triangel het oud papier op in de wijken van Wieringerwerf. Dit is 1 x per 2 weken op donderdagavond van 18:15 uur tot 20:30 uur. Op jaarbasis halen we voor zo'n € 6000,00 per school op. Deze opbrengst is bestemd voor school, maar direct ten gunste voor de kinderen.

Met de oud-papier opbrengst worden extra dingen bekostigd zoals:

  1. Het aankleden, opknappen en inrichten van het schoolplein
  2. Het aanleggen, onderhouden en snoeien van de weelderige schooltuinen.
  3. Extra evenementen en (theater) voorstellingen
  4. Vakdocenten die ingehuurd worden voor specialistische vakkennis

Ieder donderdag zijn er 3 ouders nodig om de oud papier wagens te bemannen. 

Hier ziet u de actuele lijst: oudpapier