Plan van aanpak voor De Zilvermeeuw
terug
29 mei 2019

Plan van aanpak voor De Zilvermeeuw


Op 12 februari 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs obs De Zilvermeeuw bezocht in verband met het kwaliteitsonderzoek. Directe aanleiding was het feit dat De Zilvermeeuw voor de derde keer op rij onvoldoende scoorde op de jaarlijkse eindopbrengsten. De inspectie heeft De Zilvermeeuw vervolgens als zeer zwak beoordeeld, omdat er naast de onvoldoende opbrengsten nog andere kwaliteitsproblemen zijn gesignaleerd. Hoewel we de laatste twee jaar nog harder onze schouders onder de school hebben gezet, hebben we dit toch niet kunnen voorkomen.

 

De ouders zijn op een ouderavond uitgebreid geïnformeerd. Op 29 mei hebben zij een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Plan van aanpak voor de school dat u hier kunt lezen.


Wat is er gebeurd?

De Zilvermeeuw heeft zoals gebruikelijk na de tweede onvoldoende op de eindopbrengsten, een uitgebreide audit gekregen van het auditteam van schoolbestuur Surplus. Ook heeft de directeur van de school ondersteuning en advies gekregen van interne en externe experts. De bevindingen vanuit de audit van het schoolbestuur kwamen grotendeels overeen met de bevindingen van de inspecteur. Helaas hebben de adviezen en ondersteuning vanuit de PO Raad en de eigen auditcommissie niet geleid tot het gewenste verbeterproces op de school en heeft het bestuur van de school er te lang op vertrouwd dat directeur en team het verbeterplan uitvoerden. De focus van de school heeft teveel gelegen op zelfstandig leren van leerlingen en te weinig op het didactisch handelen van de leerkrachten.


Het bestuur van de school heeft inmiddels verschillende maatregelen genomen en interventies gepleegd om de school op het goede niveau te krijgen. De leiding van de school en dus ook het verbeterproces zijn opgedragen aan een ervaren interim-directeur.  De eerste actie van de interim-directeur is de leerresultaten van iedere leerling opnieuw met de leerkrachten te analyseren en te bespreken met de ouders. Schoolbestuur Surplus zet alle expertise en middelen in om het onderwijs op De Zilvermeeuw weer op het juiste niveau te krijgen. Dit heeft onder meer geleid tot een Plan van aanpak voor de school dat u via de hierboven geplaatste link kunt downloaden.


Conform de PCDA-cyclus wordt het verbeterplan aangescherpt en uiteraard nu grondig en systematisch gemonitord, onder andere door het schoolbestuur en de interim-directeur. Het Jenaplanconcept, het pedagogisch klimaat en de betrokkenheid van kinderen op hun leerproces zijn sterke punten van de school, die in dit proces behouden zullen blijven.